Dražanac 12, Split | Tel / Fax: 021 384 485 | GSM: 098 983 96 01 | mail: info@geokompas.hr

 

O NAMA

Tvrtka Geokompas osnovana je 1993. godine, bavi se geodetskom  djelatnošću i  opremljena je za sve vrste geodetskih poslova:

* Izrada katastarsko-topografskih podloga svih mjerila
* Izrada podloga za hidrotehnička projektiranja
* Izrada podloga i elaborata za komunalno uređenje objekata i prostora
* Katastar infrastrukture (voda, struja, optika, odvodnja...)
* Geodetski radovi pri izgradnji prometnica, industrijskih postrojenja, objekata i sl.
* Snimanje volumena prostora za urbanistička rješenja
* Fotogrametrijska priprema i računanje
* Izrada katastarskih mapa i reambulacija postojećih mapa
* Izrada arhitektonskih snimaka
* Izrada elaborata etažiranja
* Izrada geodetskih snimaka stvarnog stanja u svrhu ishođenja uporabne dozvole
* Izrada geodetskih elaborata za evidentiranje u katastru i zemljišnoj knjizi
* Izrada parcelacijskih elaborata
* Rudarska mjerenja
* Legalizacija objekata

Smještena u 100m2 poslovnog prostora, tvrtka Geokompas upošljava pet geodetskih
stručnjaka. Posjedujemo suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina.
Od opreme i instrumenata izdvajamo: GPS uređaje Trimble i Stonex, Leica totalne stanice, automatske nivelire,
plotere te terenska vozila.

 

REFERENCE

Izrada katastarsko-topografskih podloga kanalizacijskih sustava
Supetar, Splitska, Milna, Sutivan, Gradac n/m, Mirca, Ložišća , Bobovišća

Trasiranje i izrada podloga vodovoda
Vodovod "Josip Jović" (dužina 130km), Lastovo, Mljet, Blato n/c

Arhitektonski snimci
Dom mladeži Split (8000m2), ZOO Split

Praćenje izgradnje
"Porsche Inter Auto" Split, OŠ Ninčevići, OŠ Pujanke, DVD Supetar, DV Sutivan

Izrada geodetskih elaborata deponija
Lećevica (Kraljevci), O. Brač (Supetar, Pučišća, Bol, Milna, Selca)

Izrada katastarsko-topografskih podloga
Gradac n/m (Površine 65ha u svrhu izrade UPU), O. Brač (Sutivan, Milna), "Hoteli Jadran" Ploče, Tvornice "Neptun" Komiža i "Sardina" Postira

Geodetski snimci groblja
O. Brač (Milna, Sutivan, Selca, Mirca), Drvenik, Zaostrog, Gradac n/m

Geodetski elaborati u svrhu određivanja pomorskog dobra
Junče Ravan, Sutivan, Pučišća, Selca, Drvenik, Lučko područje Veselje - Pučišća

Geodetski nadzor
Eko Kaštelanski Zaljev, Podsustav Trogir, Sanacija obrušavajuće stijenske mase Omiš

Izrada vlasničkih elaborata i praćenje eksploatacije
Kamenolom "Jadrankamen" - lokacije Pučišća, Žitnić, Pakovo Selo, Plano, kamenolomi Avorio i Pašarin

Snimanje rječnih korita vodotoka i bujica
Jadro, Cetina, Zrmanja, Žrnovnica, Butišnica, Vrana (Vransko jezero), Sinj i Okolica, Podstrana, Kaštela, Makarska, Vis, Starigrad (O. Hvar), Brač

 

KONTAKT

Geokompas d.o.o.
Dražanac 12
Tel / Fax: +38521 384 485
GSM: +38598 983 9601
e-mail:
info@geokompas.hr

Direktor:
Silvio Vladislavić geometar

silvio@geokompas.hr

Prokurist:
Napoleon Vladislavić ing. geod.
stalni sudski vještak za geodeziju

napoleon@geokompas.hr

Osoblje:
Vladimir Vušković dipl. ing. geod.
vladimir@geokompas.hr

Dino Dodig geometar
dino@geokompas.hr

Prijave za posao:
posao@geokompas.hr